10.05.20

Zutēnu ūdensdzirnavas (tagad - Juku dzirnavas)

                                                         (Fotografēts 2020.gadā)

                                                 (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 

1992.gada “Lauku avīzē” publicēta kāda vēstule, kas sniedz vērtīgas un interesantas ziņas par dzirnavām: “Valsts uzņēmums Rīgas taksometru parks un Saldus autotransporta uzņēmums, kooperējoties ar līdzekļiem, uzsāka Zutēnu dzirnavu (Saldus rajonā) rekonstrukciju ar mērķi izveidot atpūtas bāzi gleznainā dzir navu ezerkrastā. Remonta laikā dzirnavu ēkas sienā tika atrasts visnotaļ simpātisks dokuments, kas datēts ar 1922.gada 11. augustu. Varbūt dokumentā minētie dati, cenas u. c. var izraisīt interesi plašākam lasītāju lokam. Ar cienu P. Rubenis. Rīgas taksometru parka direktora vietnieks”. Tālāk seko no vācu valodas tulkots atrastais dokuments: “Zutēnu dzirnavu dzīvokļa pārbūve īpašnieka — Krievijas un Latvijas armijas rezerves virsleitnanta Arnolda Jūliusa dēla JAKOBOVSKA vadībā 1922. gada vasarā.

Būvmeistars: Ernests GRĪNTĀLS, 32 gadus vecs;

Mūrniekmeistars: ŠTĀLS, 76 gadus vecs;

Podniekmeistars: TILLERS, 75 gadus vecs.

Būvmateriāla cenas Latvijas rubļos: ķieģeļi 2.50 rbļ. gabalā, krāsns podiņi 8.00 rbļ. gabalā, kaļķis 25.00 rbļ. pudā, cements 1250.00 rbļ. mucā, riepdzelzs 9.00 rbl. Mārciņā, krāsa 18—25.00 rbļ. mārciņā, pernica 38.00 rbļ. mārciņā, naglas 10—11.00 rbļ. mārciņā. Amatnieku darba alga dienā Latv. rubļos: podniekmeistaram 150.00 rbl., būvmeistaram 125.00 rbļ., mūrniekmeistaram: 100.00 rbļ.

Dzirnavu iekārta: 1 rupjmaluma gaņģis (skrēja), 1 putraimu gaņģis, 1 skrotēšanas valcis, un 1 mannas valcis — firma “Petzold, Co. Berlin”, 1 lobīšanas mašīna.

Ūdens dzinējspēks ar 3 ratiem, katrs 11 pēdas šķērsgriezumā.

Malšanas cenas: bīdelēšana 20.00 rbļ. pudā, rupjmalšana 5.00 rbļ. pudā, putraimi 12.00 rbl. pudā, smalkie milti 12.00 rbl. pudā.

Melderzellis saņem 1500 rbļ. mēnesī ar brīvu uzturu.

Labības, pārtikas produktu cenas: rudzi 500. —600.00 rbļ. mērā, kvieši 800 —900.00 rbl. Mērā, mieži 300.—350.00 rbļ. mērā, auzas 250.—300.00 rbļ. mērā, sviests 40.—50.00 rbļ. mārciņā, cūkgaļa 20. —25.00 rbļ. mārciņā, jēra gaļa 10. —12.00 rbl. mārciņā, alus 4.—5.00 rbļ. gabalā, siļķes 2.50—3.00 rbļ. gabalā, cukurs 17.—19.00 rbļ. mārciņā, sāls 2,50 —3.00 rbļ. mārciņā, kurpes vai zābaki 1000.—2000.00 rbļ. pārī, monopola šņabis 110.00 rbļ. pudele.

Ja kāds atkal būvē un šo rakstu atrod, tad es lūdzu tai pašā secībā atzīmēt cenas, pie kādas valdības u. t. t. un iemūrēt. Acumirklī mūsu valsts vara Ir Latvijas Republika, ko vada Ministru prezidents Meierovics. Nožēloju tikai, ka nevarēšu būt klāt, kad šis lāpījums kādreiz tiks atrasts, lai redzētu, kādi ir laiki. Paraksts (A. JAKOBOVSKIS) Zutēnu dzirnavās 1922. gada 11. augustā pulkstens 12 dienā, brīnišķīgā vasaras laikā.”  

Adrese: Saldus novads, Šķēdes pagasts