13.05.20

Veras skola (Veru skola) Gaujienas pagastā

                                                 (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Skolu esot cēlis barons Jūliuss fon Vulfs. Tā saukusies arī par Dārzciema skolu.
1925.gada “Nedēļa” raksta: “Otrā svētku dienā mākslinieks I. Skrastiņš aicina uz Gaujienas «Veras» skolu, kur izrādīja Aspazijas «Vaideloti». I. Skrastiņš gleznojis lugai jaunas dekorācijas un nu «Veras» skolas trupa sava atzīstami rosigā un nopietnā vadoņa skolotāja Vārtukapteiņa direkcijā braukšot ar viesizrādēm uz citām vietām apkārtnē, kā piem., Api u.c. Apmeklēts izrīkojums bija labi. Tikai skatuve maziņa, maziņa, tomēr dekorators arī te bija pratis veiksmigi iekārtoties.
Vēlāk šajā ēkā atradusies Gaujienas mežniecība.

Adrese: Apes novads, Gaujienas pagasts, Veri