28.05.20

Vecsatiķu muiža (Alt-Saticken)


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                              (2016.gada foto)


Tagad Gaiķu pagasta padomes ēka un pasts. Senāk muiža bija pakļauta Remtes muižai. Padomju okupācijas laikā ēkai piebūvēts vēl viens korpuss. Blakus parks. Otrpus parkam un dīķim māja “Zemgaļi” – bijusī muižas kūts. Īpašnieki pirms agrārreformas – fon Rennes.

“Kurzemes vārds” 1940.gada janvārī raksta: “Gaiķu pag. valde pusi bij. Vecsatiķu muižas ēkas nodod jaunai Vienības nama biedrībai, kas tālāk rūpēsies par tās uzturēšanu un izbūvi.  Pagastam nebija pa spēkam visu īpašumu uzturēt. Mājas otrā galā arī turpmāk paliks rajona ārsts un aptieka. Jaunā Vienības nama biedrība uzsākusi rosīgu darbību.”

Adrese: Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, Satiķi