13.05.20

Tīruļu muiža (Tirol)


                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1929.gada izdevumā “Daugava” plašs raksts par mākslinieku Jani Rozentālu. Cita starpā teikts: “Mācību brīvlaikos viņš dažu reizi pārbrauca dzimtenē un nodarbojās ar ģīmetņu gleznošanu. Labu laiku Rozentāls uzturējās pie Tīruļu saimnieka Asberga, gleznodams viņa vecākus, kā arī pašu. Bez tam Rozentāls te atstājis arī citas gleznas, no kurām pieminamas  sekošas ģīmetnes: Satiķu pagasta saimnieks Lielais Stalģis, Saldus mežsargs  Tupētājs, veikalnieks Sakne, Rolmaņa jaunkundze, tagadējā skolotāja Upenieka kundze u.c.”

Adrese:  Saldus novads, Saldus pagasts, Tīruļi