27.05.20

Revīzeru muiža (Revisorshof) Gaiķu pagastā

                                                              (2020.gada foto)

Tagad māja “Mērnieki”. Ieaugusi ceļmalas krūmos un kokos. 1914.-1919.gada kartē atzīmēta kā muiža.

Adrese:  Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, "Mērnieki"