18.05.20

Mūkalpu muiža (Mukalpen)
                                       (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Lubezeres muižas pusmuiža.
1796. Hovens pārdod Trompovskim Tiņģeri, Sārkasti, Lībi, Īvi, Lubi, Lubezeri, Mūkalpus, Rudi, Roju. 1810.gadā no Trompovska atraitnes Lubezeri kopā ar Roju, Rudiķiem, Lībi, Mūkalpiem un Ilmatiem nopirka Pastendes barons Hāns.
1924.gada “Ugunsdzēsējs” raksta par ugunsgrēku Mūkalpu pusmnuižā: “Mūkalpu pnsmuižā 25. aug. no lokomobiles dzirkstīm izcēlies ugunsgrēks, no kura nodedzis labības šķūnis ar labību un labības kūlēju. Nodegušais šķūnis piešķirts vairākiem jaunsaimniekiem koplietošanai, bet sadegusī labība piederējusi jaunsaimniekiem R. Sīpolam, J. Jēkabsonam un Šternam. Kuļgarnitūra piederējusi Ārlavas Ērģelnieku mājās dzīv. V. Kārkluvalkam.”

Adrese:  Talsu novads, Lubes pagasts