25.05.20

Muižciema muiža (Muischezeem, Muischazeem)                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

“Latvijas pagasti” 2001.gada izdevumā raksta: “16. gadsimtā, kad Gaiķu apkaimē vēl pletās lieli mežu masīvi, radās pirmā muiža - Muižciems. 1705. gadā - Gaiķu muiža ar pusmuižām Muižciemu, Purmuižu, Jurģu muižu un Cēriem (2342 ha), Lielsatiķu muiža ar Sūbru pusmuižu un Vecsatiķu muiža. Ap 1640.gadu Muižciema muižas dzimtskungs — Georgs von Horners. 

Adrese: Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, Muižciems