27.05.20

Mazirbes mācītājmuiža(Fotografēts 2020.gadā, V.S.foto)
(Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 
Dzīvojamā ēka celta 18. gadsimta sākumā, bet 19. gadsimta vidū pārbūvēta. Joprojām notiek mācītājmuižas un tās kompleksa atjaunošanas darbi. No 2009. gada septembra mācītājmuižas kompleksā darbojas Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas trīs Rekolekciju centra atpūtas mājas. Blakus tām redzamas vecā staļļa drupas. Te mācītaja ģimenē dzimis pirmā latviešu žurnāla “Latviska Gada Grāmata” (1797-98) redaktors Matīss Štobe (1740-1817). Viņš sastādīja arī Kurzemes kalendāru, izdeva “Veselības grāmatu”, “Pavāru grāmatu”.

Adrese: Dundagas novads, Dundagas pagasts, Mazirbe