25.05.20

Lielsatiķu muiža (Groß-Saticken)






                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

No kādreizējās vērienīgās saimniecības saglabājušās tikai dažas ēkas – klēts un kalpu māja. Pie Briežgravu mājām - baronu kapenes . Īpašnieki pirms agrārreformas – Marija Korf, dzim.Goor un Leons Goors.

Adrese: Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, Lielsatiķi