18.05.20

Knapes vējdzirnavas

                                                  (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

“Knapes” skaitījās viena no bagātākajām saimniecībām pagastā. Blakus kartupeļu selekcionēšanai un audzēšanai ienākumus deva arī vēja dzirnavas, kurās graudus mala maizes cepšanai un lopbarībai. Tās darbojās līdz padomju okupācijas gadiem. Dzirnavām blakus bija piebūvēta meldera dzīvojamā mājiņa ar divām telpām. Lai melderim nebūtu uz dzirnavām jāiet pa āru, bijusi uzcelta pāreja no mājas uz dzirnavām. Dzirnavām pa ārpusi bija izveidota “lukta” – laipa, lai varētu staigāt pa dzirnavu ārpusi. Strādājot dzirnavu augšējā stāvā, ar pašu saimnieku reiz gadījās nelaime – kāpjot pa trepēm, slīdējušas kājas un nokritis zemē. Vēlāk viņš pārvietojās ratiņos, jo bija paralizētas kājas. Neskatoties uz visu, ir bijis sirsnīgs un izpalīdzīgs cilvēks. Ap 1950. gadiem Knapes dzirnavu meldera mājā ir bijusi smēde. Mūsdienās ēka pamesta un brūkoša.  (“Ziemeļvidzemes ainavas noklusēties stāsti”,  2011)

Adrese: Strenču novads, Plāņu pagasts