03.05.20

Ķempēnu muiža (Ķempu muiža, Kempen)


                                       (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                            (Foto no interneta)

Muižai bijuši 3 īpašnieki. Pēdējais no 1882. gada līdz Latvijas Valsts zemes reformai ir bijis Dr. Med. Oscar von Kobylinski. Viņš pazīstams kā ievērojams dakteris. Ēveles kapos atrodas viņa ģimenes kapu vieta. Latvijas valsts pirmajā atmodas laikā, 1929. gadā tagadējā saimnieka Ivara Āboltiņa vectēvs Teodors Āboltiņš manto 24,71 ha Ķempēnu muižas zemes, muižas kalpu māju ar dažādām saimniecības ēkām. Kalpu māja celta 1890. gadā.

Pēc 61 gada (tai skaitā 50 padomju okupācijas gadiem), 1990. gada maijā tiek atjaunotas Ivara Āboltiņa tiesības uz vectēva īpašumu un izveidota zemnieku saimniecība “Ķempēni” ar zemes īpašumu – 63 ha.

No 1993. gada zemnieku saimniecība “Ķempēni” darbojas kā apskates saimniecība. 1996. gada vasarā saimniecībā ieradās pirmais tūrists. Tieši ar šo notikumu sākas saimniecības darbība lauku tūrisma jomā, izmantojot 19. gadsimta muižas kalpu mājas vēsturisko pagātni, mājas plašās telpas un apkārtni.

Adrese: Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ķempēni