02.05.20

Ēveles muiža (Alt-Wohlfahrt)

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                           (Senāks kungu mājas foto)
 

Ēveles muiža līdz 1660.gadam piederēja Valmieras pilskunga Hēvelna dzimtai. Savukārt no 1833.gada līdz agrārajai reformai muiža piederēja Hoenbahu dzimtai. Kungu māja celta ap 1650.gadu. Jaunā kungu māja celta 18. un 19.gadsimta mijā. Tas bijis 3 ēku komplekss, kas izvietots U veidā. Laika gaitā viena no ēkām sabrukusi un tās vietā uzbūvēta cita neliela ēka. Mūsdienās visas ēkas kritiskā stāvoklī.

“Literatūra un māksla” 1998.gadā raksta: “Ēvelē vēl daudz darāmā - pienācīgi jāuztur Ēveles muižas klēts (1793) ar lieveņa arkādi, jāatjauno kalpu māja un kūts, kas ir grausta stāvoklī, jāsakārto kapteinim Otto Fridriham fon Mekam ap 1739. gadu celtā dzimtas kapliča pie baznīcas.”

Adrese: Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele