15.05.20

Dārtes baznīca


                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Par baznīcu 1968.gadā raksta novadpētnieks Žanis Skudra: “Baznīcā divas reizes iespēris pērkons, pēdējo reiz pirms diviem gadiem, kad nodedzis tornis. Tas atjaunots, bet tagad ir daudz zemāks par veco. Un tam uzsists šķindeļu jumts. Sievas tagad savāc apdegušos vecā torņa koka gabalus un vecos šķindeļus. Vīri ar motorzāģi sazāģē pagājušā rudenī nolauztos kokus un zarus. Tādu rosību, lai uzturētu baznīcu kārtībā, ceļodams nekur citur luterāņu draudzēs neesmu redzējis. Baznīcas sienā iekalts: 1896. Ziemeļu pusē pie baznīcas aug ļoti resna priede. Vīri stāsta, ka tad, kad baznīca celta, te bijušas četras tādas priedes, bet trīs, kas augušas tai vietā, kur baznīca celta, nozāģētas. Starp vīriem ir arī vecais kalējs, pensionārs, kas vēl kalis muižas smēdē, kura vēl tagad stāv. Viņš savas mājas nosaucis par Ninivēm. Viņš stāsta, ka šeit, kur tagad Dārtes muiža, agrāk bijusi pilsēta Ninive, (Neistethena jeb Jaunmiests, ko dibinājis Nogales muižkungs Brunovs), kas konkurējusi ar Talsiem. Pilsētas tiesības Ninivei piešķirtas 1730.gadā. Ninive Ziemeļu karā izpostīta tā, ka pāri palikusi tikai mūra baznīca, kurā līdz 1785. gadam sprediķojis Sasmakas draudzes mācītājs. (1794. g. tā nodegusi negaisā.) Tagadējā baznīca celta 1895.gadā. Hronikās gan rakstīts, ka Ninive iznīkusi Ziemeļu karā un tam sekojošā mērī, bet ir arī vēl citāds stāsts par tās iznīkšanu: 18. gs. vidū Ninive piederējusi baronam Firksam, kas mazo pilsētiņu, kur dzīvojuši brīvi ļaudis, gribējis padarīt par lielāku tirdzniecības centru un sācis rakt uz jūru 2 jūdzes garu kuģojamo kanālu. Pilsēta bijusi ap 2 km gara, ar vienu ielu un 1700 iedzīvotājiem. Lai veicinātu viņu labklājību, tie atsvabināti no nodokļiem un viņiem piešķirtas dažādas privilēģijas, un pilsētiņai dāvātas pašvaldības tiesības. Un tas, lūk, nepaticis muižkundzei Dorotejai. Pēc barona nāves viņai izdevies dabūt savās rokās vīra izdotās privilēģijas rakstus un nomas līgumus, kurus tā sadedzinājusi, un visus Ninives iedzīvotājus padzinusi un ēkas nodedzinājusi. Nostāsti vēstī, ka vainīgas bijušas niniviešu cūkas, kas izrakņājušas lielmātes dārzu, par ko viņa noskaitusies. Nopostītās pilsētas drupās viņa ierīkojusi muižu, ko nosaukusi savā vārdā. Par kādreizējo pilsētiņu liecina vairs tikai piemiņas akmens no 1600. gada Vandzenes baznīcas mūrī un mazs priežu pudurītis klajā laukā netālu no Nogales ceļa, kurā vēl atrodami Ninives žīdu kapu akmeņi, un šī vecā vīra mājas nosaukums Ninives. Blakām Ninivēm ir bijušā Dārtes smēde. Šo smēdi savā laikā Vandzenes kungs te uzcēlis, jo negribējis, ka Vandzenes muižā dzirdētu kalēja āmura sitienu troksni. Dzirnavu ezeram, kura malā stāv vecais krogus, cauri tekot upīte, kurā vēl esot vēži.”

Adrese: Talsu novads, Vandzenes pagasts, Dārte