18.05.20

Billītes                                            (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                       (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 


Ozolnieku novada Salgales pagastā atrodas Edvarta Virzas (īstais vārds – Jēkabs Eduards Liekna) (1883 – 1940) tēva mājas – „Billītes”, uz kurām rakstnieks kopā ar sievu dzejnieci un skolotāju Elzu Stērsti pārcēlās 1901. gadā. E. Virza bija viens no izcilākajiem 20. gadsimta latviešu rakstniekiem, dzejniekiem, prozaiķiem, publicistiem un atdzejotājiem. „Billītēs” sarakstīti daudzi dzejoļi, bet 1933. gadā – tapis leģendārais darbs „Straumēni”. „Billītēs” izveidots E. Virzas muzejs. To izveidoja ir E. Virzas un E. Stērestes meita Amarilis Liekna ar dēlu Edvardu Liekni, meitu Annu Žīguri un mazmeitu Diānu.
Diena.lv 2008.gadā raksta: “Pēc neatkarības atjaunošanas senā dzimtas ligzda bijusi īsts grausts - dārzs aizaudzis, dīķis piegāzts ar atkritumiem, postažu atceras dzejnieka mazdēls Eduards Liekna, kurš te atgriezās uz dzīvi kopā ar māti Amarillis. Viņa, nu jau aizsaulē aizgājusi, seno kārtību atcerējusies perfekti un šīs atmiņas līdz ar seniem fotoattēliem nodevusi mutvārdu mantojumā mazmeitai, rakstnieces un diplomātes Annas Žīgures meitai Diānai Jancei. "Vecmāmiņa dārzu kopa pati līdz pēdējam brīdim, tikai ar stādīšanu vajadzēja palīdzēt," saka Diāna, uzsverot - apkārtnes atjaunošana ir viens no Billīšu radošās noskaņas pamatiem. Šim uzdevumam viņa kopā ar palīgiem - Iecavas novada un Jūrmalas skolniekiem, karavīriem un Sidrabenes pašvaldību - jau vairākus gadus velta vasaras.
Līdztekus Diāna pēc Amarillis stāstītā restaurē 30.gadu radošo dzīvesveidu ar viesiem, dzejas un klaviermūzikas vakariem, vasaras jeb bijušajā rentnieka mājā iedzīvinot gaisotni, kas valdījusi dzejnieku E.Virzas un Elzas Stērstes ģimenes dzīvokļos Rīgā un Jelgavā.”

Adrese: Ozolnieku novads, Salgales pagasts, "Billītes"