16.05.20

Bašķiņkalns


                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pilskalns atrodas ap 3 km uz ziemeļiem no bijušās Saslaukas muižas. Tas ierīkots savrupā, līdz 17 m augstā kalnā. Tā plakums nelīdzens,  ar kritumu uz dienvidu pusi. Šeit konstatēts ap 0,3-0,8 m biezs kultūrslānis. Kolhozs “Lubezere” te padomju okupācijas gados bija ierīkojis grantsbedres. 1984.gadā, ņemot granti ceļa būves vajadzībām, ap 30 m platā joslā postīta pilskalna dienvidrietumu terase, kurā konstatēts līdz 60 cm biezs kultūrslānis. Vēlāk postītā terases vieta pielīdzināta un atjaunota apmēram agrākā izskatā. 1939. gadā arheologs P. Stepiņš Bašķiņkalna apsekošanas laikā konstatēja, ka pilskalnam dienvidrietumos un austrumos ap 100 m platā joslā atradusies apmetne, kura gandrīz pilnībā iznīcināta  meliorācijas un lauksaimnieciskās apstrādes rezultātā. Ap 100 m dienvidos no pilskalna atrodas savrups, ap 4 m augsts, ieapaļš uzkalniņš, t.s. Baužiņ- vai Baušļkalniņš – iespējama senkapu vai kulta vieta.

Adrese: Talsu novads, Ārlavas pagasts