12.05.20

Baronu Mēdemu kapliča pie Remtes baznīcas                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Baznīcas priekšā drīz pēc tās uzcelšanas ierīkoti Mēdemu dzimtas kapi un uzcelta kapliča. Kapličā padomju okupācijas laikā bijusi ierīkota degvielas bāze, bet pati baznīca pārbūvēta kolhoza noliktavas vajadzībām.

Adrese: Brocēnu novads, Remtes pagasts, blakus baznīcai