13.04.20

Šķēdes muiža (Scheden)
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Šķēdes muižas teritorija, kurā ietilpa 4 muižas (Šķēdes, Zutēnu, Vidzeru, Sārcenes), atradās Vācu ordeņa valdījumos. Šķēdes muižabijusi lēņu muiža ar divām pusmuižām – Laukmuižu un Kalnmuižu. Jau 1461.gadā ordeņa mestrs Johans fon Mendege piešķīra Johanam Levem (Loewe) Šķēdi un Vārmi. Taču Levem saimniekošana neveicās un viņš bija spiests aizņemties naudu. 1500.gadā Leve pārdeva Šķēdi Mertenam fon der Brinkenam, kura dzimtai tā pieder 200 gadus. 1729.gadā H.H. fon den Brinkena atraitne Margareta Veronika pārdod to savam dēlam Gideonam Heinriham fon Zasam. 1883.gadā īpašnieks ir Georgs fon Zass. Zasu dzimtas īpašumā muiža paliek līdz 1921.gadam.
Škēdes muižas apbūve veidojusies 18.gadsimtā. Parādes pagalma abās malās būvētas klēts un kūts, galā vienstāvu mūra kungu māja. Aiz ceļa saimniecības pagalms ar staļļiem, klēti, saimniecības ēkām, bet pie dzirnavu dīķa dzirnavas. 19.gadsimtā kungu māja pārbūvēta un modernizēta Oto Dīces vadībā – uzcelts otrais stāvs un pilij piešķirts neogotisks izskats – ar stūra torni un centrālo rizalītu, kura centrā novietots Zasu dzimtas ģerbonis. Ēkā bija 35 istabas un ziemas dārzs. 19.gadsimta vidū Šķēdes upītes krastos pie muižas tika ierīkots angļu stila ainavu parks, bet pils priekšā nogāzē - daļēji regulāra plānojuma romantisks dārzs ar celiņiem un strūklaku. Muižā bija arī ķieģeļu ceplis, kurā gatavoja arī kārniņus un vēlāk arī drenu caurules. Darbojās arī spirta brūzis, trīs krogi un dzirnavas. Tagad Dzirnavu lejā aiz Šķēdes ūdensdzirnavām iekārtota jauna, privāta estrāde brīvdabas pasākumiem. Parka malā aug Šķēdes dižozols (5,7 m). 1921.gadā muižu pārņēma Kuldīgas apriņķa valde un tās centru iznomāja privātpersonām. No 1925. Līdz 1927.gadam pilī atradās pirmās pakāpes pamatskola, vēlāk tā nonāca privātīpašumā. 1928. gadā par īpašnieku kļūst Jānis Laudams, Kuldīgas apriņķa tautskolu inspektors. Otrā pasaules kara laikā muižas ēkā atradās vācu armijas hospitālis. Padomju okupācijas laikā – kopsaimniecības “Viesturi” kantoris, pasts.
Pie muižas apbūves pieder arī baronu fon Zasu kapliča, kas būvēta ap 1783.gadu. (izmantota I.Ančevskas un  I.Harunas grāmata “Saldus novads”)

Adrese: Saldus novads, Šķēdes pagasts, Šķēde