20.04.20

Profesora Gustava Vanaga dzimto māju "Rungas" vieta Ukru pagastā


                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Gustavs Vanags ir dzimis 1891. gada 10. martā Sniķeres muižas Rungu mājās (tagad Ukru pagastā). Mācījies Jelgavas klasiskajā ģimnāzijā, 1910. gadā iestājies Rīgas Politehniskajā institūtā. Pēc atgriešanās no bēgļu gaitām Krievijā, 1921. gadā beidzis Latvijas Universitāti, strādājis LU Ķīmijas fakultātē, bijis tās organiskās ķīmijas katedras vadītājs. 1932. gadā ieguvis ķīmijas doktora grādu.
Pēc 1958. gada G. Vanags strādāja Rīgas Politehniskajā institūtā, kur līdz 1965. gadam vadīja organiskās ķīmijas katedru. Darbojās arī Zinātņu akadēmijas Ķīmijas institūtā un Organiskās sintēzes institūtā. Gustavs Vanags un viņa skolnieki radījuši vairākus medicīnā, lauksaimniecībā un analītiskajā ķīmijā lietojamus produktus (omefīnu, bindonu, nitroindandionu, ratindanu). Patiess patriots, mīlēja Latviju un latviešu tautu bez patosa, bez skaļiem vārdiem, ar sūru ikdienas darbu. Miris pēkšņā nāvē 1965. gada 8. maijā Rīgā. 13. maijā apglabāts Rīgas Meža kapos.
Diemžēl par viņa dzimto māju vairs liecina tikai ceļa malā uzlikts stabiņš ar uzrakstu. 1987.gadā Dobeles laikraksts “Komunārs” raksta, ka G.Vanaga māju vietu iezīmē liels akmens, mājas pamati un aizaudzis dārzs. Šogad (2020) var redzēt, ka tur vispakārt tehnika līdzina laukus, kaut ko rok un nevar zināt, cik ilgi vēl tie fotogrāfijā redzamie koki tur turēsies, jo apkārt viss ir nolīdzināts.

Adrese: Auces novads, Ukru pagasts