03.04.20

Pēterfeldes muiža (Peterfeld) Auru pagastā


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                          (Fragments no 03.07.1915. Dzimtenes vēstneša)


Pēterfelde bieži pieminēta 1.pasaules kara un atbrīvošanās kauju sakarā. Pēterfeldē atradās Saksenberga lidotāju nodaļa. 1936.gada “Zemgales balss” raksta: “Tā kā Dobelē ienaidnieka vairs nebija, tad karaspēks  nakti pavadīja pilsētā atpūtā, lai nākošā dienā turpinātu bēgošā ienaidnieka vajāšanu. Pateicoties mūsu armijas negaidītai ienākšanai  Dobelē, vācieši nepaguva aizvākt no Pēterfeldes draudzas vērtīgas mantas, un mūsu armijas rokās krita liels skaits jaunu aeroplānu motoru un dažādas citas kara mantas. Nākošā dienā cīņās pie Pēterfeldes krita viens no Dobeles partizāniem Krauze. 24. novembra rītā Dobelē ieradās vairākas mūsu armijas karaspēka daļas, kuras pēc dažām dienām jau atbrīvoja Zemgali un Kurzemi.”

Adrese: Dobeles novads, Auru pagasts