14.04.20

Murkužu muiža (Murkužmuiža, Murrikas muiža, Murrikas) Vidrižu pagastā

                                                              (2011.gada foto)

Par muižu ziņas nav atrodamas. Tikai kādā 1925.gada ”Valdības vēstnesī” publicēta sekojoša informācija: “Uz Lēdurgas-Murrikas muižu hip.Nr. 111, Rīgas apr. nostiprinātas sekošas obligācijas: a) 1885. gada 29. Janvārī Nr. 6, Kampenhauzenu ģimenes legātam par labu 14000 rbļ. kr. n., b) 1892. g.2. jūlijā Nr. 24, baronesei Marijai Rozen par labu 10000 kr. r., c) tad pat ar Nr.25,Hamilkaram fon Felkerzamam par labu 4750 r. kr. n., d) 1908. gada 29. jūlijā Nr. 26, Richardam fon Henam par labu 20000 r. kr. n. Augstāki minētās 4 hipotēkas apgrūtina arī zemes gabalu ar hip. Nr. 2284. e) 1911. gada 23.maijā Nr. 34, baronam Herbertam Kampenhauzenam par labu 20000 rbļ kr. n., f) tad pat ar Nr. 35, tam pašam par labu 20000 r. kr.n., g) tad pat ar Nr. 36, tam pašam par labu 20000 rbļ. kr. n., h) tad pat ar Nr. 37, tam pašam par labu 20000 rbļ. kr. n, i) tad pat ar Nr. 38, tam pašam par labu 9000 rbļ. kr. n.”

Adrese: Limbažu novads, Vidrižu pagasts