14.04.20

Kurtes muiža (Kurtu muiža, Kurtenhof) Salaspilī

                                                       (1796.gada Broces zīmējums)
                                          (Foto no L.Vanagas grāmatas "Salaspils novads")

                                                                 (2019.gada foto)

                                                                               (Senāku laiku foto)      

Muiža sākotnēji saukta par Sunes muižu un Jauno Stopiņmuižu. Tā izveidojusies Stopiņmuižas īpašnieka Z.Stopiusa īpašumos.
1825.gadā muižas īpašniece fon Krīdenere pārdod to un Stopiņu muižu baronam Matvejam Malamam. Pēc tam īpašnieki bieži mainās, bet 1845.gadā abas muižas tiek pārdotas brāļiem baroniem Ernstam un Leonhardam fon Kampenhauzeniem, bet vēlāk tās pāriet viņu ģimenes locekļu īpašumā. 1880.gadā Rīgas pilsēta nopērk šo muižu no Kampenhauzeniem. Tobrīd tajā ir 17 ēkas, kuru centrā veca vienstāva kungu māja no koka, ar augstiem mūra pamatiem un velvētiem pagrabiem. 1881.gadā Rīgas pilsēta muižu iznomā uz 24 gadiem Voldemāram fon Lēvisam of Menāram, kuram par pienākumu uzliek arī jaunas dzīvojamās mājas celšanu.
1891.gadā Kurtes muižā atver aptiekāra Kumberga aptieku, vēlāk tā ir Ģērmaņa aptieka.
No 1905.-1911.gadam muižu nomā Karls Jungmeisters. Ap 1920.gadu Kurtes muižas centru (pārdēvēts par Druvarēm) nomā Antons Ķiesners un viņa mantinieki.
Mūsdienās - Līvzemes ielas rajons Salaspilī, botāniskā dārza apkārtne. (no L. Vanagas “Salaspils novads”)
P/s “Budeskalni” administratīvā ēka uzcelta muižas dzīvojamās mājas vietā – Budeskalna ielā 17/2.

Adrese: Salaspils, Līvzemes ielas un Botāniskā dārza apkārtne