21.04.20

Floretes pusmuiža (Floret) Ķekavā


                                                               (2019.gada foto)

Doles muiža  to ierīkojusi uz zemnieku zemes. Par pārvaldnieku 19.gs. beigās strādājis Juris Simenovs, novada folkloras vācējs. Viņš bieži aicinājis pie sevis apkārtnes skolotājus, pat jūdzis zirgu kamanās un braucis pakaļ. Laikam šādā reizē Floretē nakšņojis draudzes skolu inspicējošais Fricis Brīvzemnieks, ja jau Simenovu viņš nodēvējis par skolotāju. Nereti tur iegriezies Doles barona dēls, jaunais fon Levis of Menārs, un, pie virtuves galda sēžot, risinātas sarunas par latviešiem un viņu nākotni. Muižiņa bijusi pakļauta Doles Jaunās muižas muižkungam. Par moderniekiem strādājusi ebreju ģimene; viņu dzīvojamā ēka nodegusi, muiža cēlusi jaunu - sarkanu ķieģeļu māju; iespējams, tie ir tagadējie Muižnieki. Pārējās ēkas gājušas bojā Pirmajā pasaules karā. Agrārās reformas laikā zeme sadalīta jaunsaimniekiem. (izmantota Veltas Strazdiņas grāmata “Ķekava”)

Adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Vimbukrogs