18.03.20

Tomes tautas nams

                                            (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tautas namu cēla no 1930.gada līdz 1932.gadam par saziedotajiem līdzekļiem. Senāk šajā vietā bija krogs. 1932.gada 26.decembrī tautas namu atklāja ar R.Blaumaņa lugas "Ugunī" izrādi. No 1980.gada līdz 1988.gadam tautas namu rekonstruēja.  No 1994.gada Tomes tautas nams ir arhitektūras piemineklis.
1925.gada “Kultūras vēstnesis” raksta par kultūras dzīvi Tomē 1924.gadā: “Dziedātāju korī ņem dalību 25 personas. Notikuši 10 izrīkojumi un 4 priekšlasījumi. Turpmāk nodomāts sarīkot priekšlasījumus, teātra izrādes, jautājumu vakarus, piekopt dziedāšanu, iekārtot bibliotēku. Tuvumā Tautas namu nav; bet ja līdzekļi būtu, tad tādu varētu celt 7 ar pus klm. no stacijas, pagasta vidū. Šim nolūkam nodaļa krāj līdzekļus.”

Adrese: Ķeguma novads, Tomes pagasts, Tome