23.03.20

Pikalnes muiža (Piķukalna pusmuiža, Pikenhofa, Pikkukaln, Spenckhusenhof)                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                   (1957.gada foto no L.Vanagas grāmatas "Salaspils novads")

Viens no nosaukumiem izveidojies no īpašnieka vārda, kas bija Vilhelms Spekhūzens. Iespējams, ka vēlāk piederēja Volfu dzimtai, tāpat kā Tīnūžu un Kaparāmura muižas. Pikalnes muiža bija lielās Ikšķiles muižas blakus muižiņa. 1675.gadā to nopērk Rīgas pilsēta, tāpat kā vairākas citas apkārtnes muižiņas, kuras izrentē. 20.gadsimta sākumā tās rentnieks ir J.Pagasts, kurš te ierīko arī ķieģeļu cepli. Vēlāk līdz Otrajam pasaules karam Pikalnes muižu nomā Reinis Puniņš, kurš nomā arī Budeskalnu. (no L.Vanagas “Salaspils novads”)

Adrese: Salaspils pagasts, Pikalne