23.03.20

Medumu muiža (Medņu muiža, Meduma muiža, Medemas muiža, Medemhof, Meddum)

                (No Medumu muižas akmeņiem celtā skola. Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Medumu muiža atrodas tā sauktajā Medumu ezerainē, ezeriem visbagātākajā Augšzemes novada daļā, kur apskatāms Šķirsteņu, Lielais Ilgas un Mazais Ilgas ezers. Medumu muižas zemes atrodas Medumu ezera līču ielokā. 20.gadsimta sākumā, pateicoties muižas īpašnieka - Krievijas ģenerāļa M.Ušakova sakariem un uzņēmībai, šeit strauji uzplauka vasarnīcu rajons Pēterburgas augstākajām aprindām. Samērā elitāro idilli un rosīgo apbūves attīstību pie ezera izjauca Pirmā pasaules kara sākums, kad muižas zemēm pāri vairākkārt pletās aktīvās frontes līnija. Muižas kungu māja, kas celta 19.gadsimtā, tika izpostīta.
Medumu pagasta pārvaldes mājas lapā teikts: “1935.gadā no Rīgas ieradās celtniecības pārvaldnieks Zaļakmentiņš, un sāka pieņemt strādniekus skolas celšanai. Celtniecībā strādāja brigāde no 10 cilvēkiem. Vēlāk atbrauca speciālisti un sāka likt pamatus un celt no ķieģeļiem sienas. Akmeņus meklēja uz vietas (no muižas drupām), bet ķieģeļus pārzinis atveda no Kalkūnes ķieģeļfabrikas.”
Bet 1939.gada “Daugavas vēstnesis” raksta: “Tuvojoties Medumam, ceļš iet caur ēnainu lapu mežu. Izkāpjot no autobusa, jūs tūlīt nonākat ēnainā liepu un kastaņkoku gatvē. Gatves galā jūsu skatam pēkšņi atklājas jauna, skaista trīsstāvu ēka. Tās gaišpelēkās sienas, lielie, gaišie logi, iesarkanais šīfera jumts skaisti izceļas apkārtējo koku zaļumā. Tā ir Meduma 4-klasīgās pamat- un papildskolas ēka, viena no tām jaunajām skolas ēkām, kas skaisti un uzskatāmi liecina par mūsu celtniecības laikmeta lielajiem sasniegumiem. Dažs labs daugavpilietis, šo ēku aplūkodas, ar zināmu skaudību izsaucas: “Kaut jel mums Daugavpilī būtu viena šāda skolas ēka!”. Pagājuši garām ēkas vieniem sāniem jūs nonākat vecā, ēnainā parkā. Tas ir bijušās Meduma muižas parks. Turpat vēl redzamas vecās muižas ēkas drupas. Kādreiz, kā vietējie zina stāstīt, tā bijusi liela muižas ēka, kas dēvēta pat par pili, tās īpašniekam, baronam Etingenam, piederējuši milzīgi lauki un meži, kas stiepušies kilometriem tālu. Bijušas tāpat visādas saimniecības ēkas, desmitiem govju, liels augļu koku dārzs u. t. t. Bijušie kungi pavadījuši jaukas dienas. Tagad viss tas zudis. Pils kara laikā sagrauta , lielajās zemes platībās iebūvējušies mūsu brašie jaunsaimnieki, meži stipri izcirsti jau pirms kara. Arī parks ir cietis no laika zoba: celiņi aizauguši, saradušies dažādi krūmi, vietām izveidojušies īsti «džungļi». Vienā parka malā vēl redzamas vecās, zāļu un krūmu aizaugušās krievu tranšejas. Ar visu to parkam piemīt īpatnējais vecu parku skaistums. Vienā parka stūrī ierīkots paaugstinājums muzikantiem,  tā priekšā redzams no dejotāju kājām tīri la bi nomīdīts laukumiņš, ap to — soli. Te dažu labu sestdienas vai svētdienas vakaru sanāk gan daugavpilieši, gan vietējie, lai pie «laba ragu orķestra» padejotu.”

Adrese:  Daugavpils novads, Medumu pagasts, Medumi