22.03.20

Lielo Kangaru dabas taka

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
Vārds "Kangari" aizgūts no lībiešu vārda "kangar" un apzīmē valni, grēdu. Lielie Kangari ir lielākais osu valnis Latvijā, kā arī tāda paša nosaukuma dabas liegums. Tie atrodas Ropažu novadā un Ogres novada Suntažu pagastā 1972,4 ha platībā. Grēdas relatīvais augstums svārstās no 10 līdz pat 27 metriem. Absolūtais augstums sasniedz 78 metrus vjl. Platums svārstās no 60 līdz 100 metriem. Kopējais vaļņa garums ir ap 26 kilometriem, bet pats augstākais posms, ko parasti saprot un apzīmē ar vārdu salikumu “Lielie Kangari” ir aptuveni 7 kilometrus garš.

Dabas liegumā "Lielie Kangari" atrodas 33 metrus augsts skatu tornis, kura virsotnē atrodas platforma, no kuras paveras skats uz Kangaru ezeru un Lielkangaru purvu. Dabas liegumā izbūvēta arī nepilnu divu kilometru gara pastaigu taka ar tiltiņiem un skatu platformu pie ezera. Takas malā atrodas Burlakkalniņš – vieta, kur agrāk slēpušies lielceļu laupītāji. 1943.gadā Burlakkalniņā slēpusies nacionālo partizānu grupa - Ezeriņa vīri. Pašlaik šajā vietā atrodas zemnīca un ir uzstādīta piemiņas zīme. Jāpiezīmē, ka Burlakkalniņš pēc kalniņa nemaz neizskatās, bet gan pēc aizauguša briksnāja. Uzstādītā piemiņas zīme tik tikko saskatāma cauri nekoptajam mežam, bet zemnīca izpostīta.

Lielais Kangaru ezers ir sekls, aizaugošs ezers ar dūņainu grunti. Ezera platība ir 5,5 ha, vidējais dziļums – 1,3 m. Divdesmitā gadsimta sākumā te veikti lieli meliorācijas darbi, izrokot purvā un tā apkārtnē vairākus grāvjus, kā rezultātā ezerā pazeminājies ūdens līmenis.

Lielos Kangarus šķērso reģionālais autoceļš P4 (Rīga-Ērgļi), kas šajā posmā ir ar īpaši izteiktiem un asiem līkumiem un Latvijas apstākļiem ļoti ievērojamām nogāzēm, kas dažviet pārsniedz 20 metrus. Šis ceļa posms īpašs arī ar to, ka tas pielāgots un izbūvēts atbilstoši kalna reljefam. Tas ir viens no gleznainākajiem, skaistākajiem ceļu posmiem Latvijā.

Adrese:  Ropažu novads