31.03.20

Dižkrīzbergas muiža (Dižkrīzbergu muiža, Dižkrisbergas muiža, Lielkrīzberģu muiža, Gross Kreuzburg)
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Vieta pilnīgi neattaisno savu nosaukumu. Te nav nekā diža, nekā liela. Dažas necilas mājiņas, šķībs un caurspīdīgs koka šķūnis, gabaliņu tālāk divas lielākas saimnieciskas nozīmes ēkas. Ļoti iespējams, ka nevienai no tām nav nekādas saistības ar agrāko muižu.
1930-to gadu presē var lasīt, ka muižas telpās notikuši dažādi lauksaimnieciska rakstura priekšlasījumi, piemēram,  «Kas darāms putnkopībā, lai tā atmaksātos» un «Truškopība». Pēc priekšlasījumiem parasti notikušas izrādes vai koncerti.
  

Adrese: Grobiņas novads, Gaviezes pagasts, Krīzberga