15.03.20

Ārces muiža (Ards, Ardsen)

                                       (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Agronome Velta Zvirgzdiņa, dz. Blumberga

Rasma Lādīte ar agronomu Vaitkevicu bērniem Līgu un Jāni un savu meitu Andru
                                      (Ārces muižā 1950-os gados, foto no V.Augustinovičas albūma)

V. Augustinovičas kundze laipni padalījās ar atmiņām par laiku, kad pati dzīvojusi Ārces muižā: “Mana ģimene muižā dzīvoja no 1947. - 1957.gadam. Ēka bija visa no koka. Kāda aizmugures daļa kara laikā bijusi nopostīta. Es redzēju kā tika vāktas drupas un kā pēc tam ierīkoja apstādījumus, ko brauca skatīties pat ekskursanti. Tos apstādījumus ierīkoja agronome Velta Blumberga (1918.11. jūn. - 2010.g.11. janv.), kas 1941.gadā bija izbēgusi no izsūtījuma. Viņas tēvs Ulmaņa valdībā bija Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas ministrs. Pēc atgriešanās no otrreizējā izsūtījuma Velta Zvirgzdiņa (dz. Blumberga) strādāja Salaspils botāniskajā dārzā par zinātnisko līdzstrādnieci gandrīz līdz mūža beigām. Padomju okupācijas gados muižas ēka atradās uz toreizējā Bauskas sovhoza zemes. Pēc mūsu aiziešanas no muižas, ēka esot ļaunprātīgi nodedzināta. Ēkā atradies veikals un runāja, ka tajā radies naudas iztrūkums.
Tagad no muižas ir palikušas ar zāli aizaugušas drupas, vecais barona stādītais ābeļdārzs (bet varbūt vairs nav), parks, kur toreiz svinēja Līgo svētkus , liepu aleja, pa kuru neviens vairs nebrauc, zirgu stallis, klēts, kura pārbūvēta un tur dzīvo cilvēki, un blakus esošā kalpu māja (mans pieņēmums) "Zariņi", kas manā laikā piederēja saimniecei Annai Skripstai. Netālu ir vēl viena, iespējams arī bijusī kalpu māja - šobrīd apdzīvota. Starp šo māju un zirgu stalli atradās liels dīķis, kas tagad ir pārpurvojies, dīķa malās auga pūpolvītoli, blakus gāja ceļš, tam otrā pusē dzeltenu akāciju dzīvžogs.”

1938.gada “Bauskas vēstnesis” publicē sludinājumu, ka sakarā ar Ārces muižas saimniecības likvidāciju 8.maijā tiks pārdots viss nedzīvais inventārs.

Saistībā ar šo vietu ir arī pa kādam kuriozam sludinājumam. Piemēram, 1942.gada “Bauskas vēstis” publicē sludinājumu: “Nozaudēta labās kājas galoša, jauna (apm. pret Ārces muižu 23. februārī). Pret pateicības algu lūdzu nodot redakcijā.”

Adrese: Bauskas novads, Ceraukstes pagasts, Ārce