24.02.20

Skujenes mācītājmuiža                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                             (Agrāko laiku Skujenes mācītājmuižas zīmējums)

2006.gadā emigrantu izdevums “Latvija Amerikā” raksta par Skujenes baznīcu un draudzi. Tiek minēta arī mācītājmuiža: “Pašlaik jaunievēlētā  draudzes padome nodarbojas ar „Mācītājmuižas" atjaunošanas jautājumiem,  jo tur ir telpas gan svētdienas skolai, gan dzīvoklis  mācītājam, gan draudzes kancelejai un bibliotēkai ar vairāk nekā tūkstoš grāmatām, kuras dāvinājuši novadnieki no Toronto. „Mācītājmuiža" tagad kļuvusi par sabiedrisko centru, kur pulcējas gan bērni, gan viņu vecāki. Nākamgad draudze atskatīsies uz 470 pastāvēšanas gadiem. Skujenes draudze kļūst spēcīgāka un pamazām atjauno savu vēsturisko lomu pagasta ļaužu garīgajā aprūpē. To lielā mērā ir veicinājuši atbalstītāji Kanādā un Amerikā: Ausekļa un Jāņa Ezergaiļu ģimenes, viņu radi, draugi un citi bijušie skujenieši, kuri dzīvo Toronto, mācītājs Arveds Celms, Pēteris Zariņš, Sirakūzu apvienotā Kristus draudze, prāvests Gunārs Lazdiņš un Indiānapoles draudze. Skujenieši ir pateicīgi visiem, visiem, kuri atbalstījuši draudzi.»
2015.gadā internetā atrodams raksts, ka naudas grūtībās nonākusī luterbaznīca tirgo daudzus savus īpašumus – mācītājmuižas, draudzes mājas. Citu starpā pieminēta arī Skujenes mācītājmuiža.
Pašlaik (2020.gads) gan neizskatās, ka mācītājmuiža būtu kļuvusi par sabiedrisko centru, neizksatās, ka tur kāds saimniekotu.

Adrese:  Amatas novads, Skujenes pagasts, Skujene