21.02.20

Lodes muiža (Lodesmuiža, Lodenhof) Taurenes pagastā


                                                  (Fotografēts 2020.,gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižas komplekss celts 19.gadsimta pirmajā pusē klasicisma stilā.

Lodes muiža kopā ar Bānūžu, Kļavkalna, Ežu, Kosas, Sērmūkšu muižām un Skujenes mācītājmuižu, Jaunskujenes un Skujenes pils muižu Livonijas ordeņa valsts pastāvēšanas laikā veidoja vienotu pils novadu ar centru Skujenē.
1586.gadā karalis Stefans Batorijs piešķīra muižu fon Lodem. No viņa uzvārda cēlies tās nosaukums. Pēc tam, kad viņa dēli Hanss un Kristiāns karā ar Zviedriju bija nostājušies Polijas pusē, Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs to ņēma vērā un Lodēm muižu atņēma un 1627.gadā to nodeva īpašumā Rīgas tirgotājam Hansam Baltho. Viņa dzimtai šis īpašums piederēja līdz 1799.gadam, kad pēdējā mantiniece ieķīlāja muižu H.G.Vihmanim. Pēc viņa nāves sekoja vairākkārtēja īpašnieku maiņa, bet kā  pēdējie muižas īpašnieki bija Šmidtu dzimta - Elza Šmidta ar dēlu Georgu. Viņi Lodē dzīvoja arī pēc Latvijas brīvvalsts zemes reformas līdz pat repatriācijai 1939.gadā.
Pašreizējā muižas kungu māja ir uzcelta 1815. gadā klasicisma stilā, taču gadu gaitā pārbūvēta, būtiskākā pārbūve veikta 19. gadsimta septiĦdesmitos gados. Kungu mājas priekšā ir parādes pagalms, ko no abām pusēm ietver stallis un klēts, abas ēkas ar arkādēm.
Tagad Lodes muiža ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes lauka stacionārs. Tur norisinās lielākā daļa lauka kursu, kuru laikā topošie ģeogrāfi, ģeologi un vides zinātņu eksperti apgūst praktiskās iemaņas lauka darbos.

Adrese: Vecpiebalgas novads, Taurenes pagasts, Lodes muiža