21.02.20

Kosas pagasta nams


                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kosas pagasta valdes nams 1905.gadā nodedzināts, vēlāk atjaunots. Šajā ēkā padomju okupācijas gados bijis Kosas klubs. 2020.gadā redzams, ka kāds ēkā iesācis būvdarbus, tas ir paaugstināts un darbi apstājušies. Internetā redzami sludinājumi, ka ēka tiek pārdota.

Visos laikos ēkā notikusi rosīga darbība. “Tālavietis” 1941.gada novembrī raksta par kādu sanākšanu: “Kosā rosīgu darbību uzsākušas Tautas palīdzības nodaļa un vietējā pašaizsardzības grupa. Pēdējā 30. novembrī Kosas pagasta nama zālē rīko sabiedriskās dzīves atklāšanas vakaru. To ievadīs pagasta vecākā atklāšanas runa, pēc kuras Cēsu apr. policijas 2. iec. priekšnieka E. Birzieša uzruna. Kora dziesmas izpildīs jaukts koris skolotāja M. Ceplīša vadībā. Sekos teātra izrāde. Uzvedīs R. Blaumaņa joku lugu “Ļaunais gars" J. Kaķa režijā. Noslēgumā saviesīgs vakars. Sarīkojuma atlikums Tautas palīdzības un vācu karavīru Ziemassvētku balvām. Labu izdošanos!”

Adrese: Amatas novads, Skujenes pagasts, Kosa