27.02.20

Grenamuiža (Grēnamuiža, Grēnmuiža, Grēnes muiža, Grenhof)
                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Atradusies Olaines tuvumā. Tagad par to vairs nekas neliecina. Ap to vietu, kur tā agrāko laiku kartēs norādīta, tagad plešas pļavas, lauki un redzami arī daži seni ozoli, egles. 1936.gada “Jaunākās ziņas” raksta par purvu nosusināšanas darbiem, kur minēta arī Grēnmuiža: “Grēnmuižas purvos pie Olaines un Cālīšu purvos Bauskas šosejā nosusināts un šopavasar apsēts ar zāli 400 pūrv. liels laukums.”

Adrese:  Olaines novads, Olaines pagasts, Vectīreļi