19.02.20

Dzērbenes luterāņu baznīca


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā celta no1839. līdz 1842. gadam latviešu būvmeistara  Mārča Sāruma vadībā. Baznīcu iesvētīja 1842. gada 20. septembrī. Dievnamā ir 500 sēdvietas. Tā izceļas ar Latvijas ev. lut. baznīcu arhitektūrā neraksturīgu kupolveida zvanu torni. Altārī novietoja Rubensa gleznas "Kristus pie krusta" kopiju. To draudzei 1887. gadā dāvināja Nēķena muižas īpašniece. Glezna baznīcā bija līdz 1990. gadam, kad to nozaga. Tagadējā altārglezna ir Mākslas akadēmijas studentes diplomdarbs. To 1993. gadā draudzei dāvināja Jānis Silickis. Baznīcas ērģeles 18. gadsimta vidū būvējis Rīgas meistars Augusts Martins. 1928. gadā Dzērbenes baznīcā  tika atklātas divas piemiņas plāksnes – 28 Latvijas Brīvības cīņās un 26 Pirmajā Pasaules karā kritušajiem dzērbeniešiem. 
Vecpiebalgas novada teritoriālajā plānojumā 2013.-2025.gadam teikts: “Dzērbenes luterāņu baznīca pašlaik ir diezgan sliktā tehniskā stāvoklī. Kaut arī baznīcā notiek remontdarbi, finansu līdzekļi ir ļoti ierobežoti un vēl nepieciešama jumta seguma nomaiņa, fasādes krāsošana, noteku sakārtošana un vēl daudzi citi darbi, lai baznīca atgūtu savu sākotnējo spožumu un kļūtu par garīgās dzīves centru plašākai apkārtnei.”

Adrese: Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts, Dzērbene