17.01.20

Zaļās draudzes skola Zaļeniekos


                                                   (Fotografēts 2019. un 2020.gadā)


Aspazijas pirmā skola. Ēkā vēlāk bijusi ambulance, bet tagad tas ir privātīpašums un apskatei nepieejams. Darīt tur neko nedara, bet vēstures interesanti un tāpat kultūrā ieinteresēti cilvēki tur netiek klāt, lai apskatītu un iepazītu savas valsts, sava novada vēsturi. Tur valda posts un nevienam pat prātā laikam nav nācis kaut izlikt kādu norādi, ka tur mācījusies Aspazija un savest vietu tādā vizuāla kartībā, lai nebūtu kauns cilvēkiem rādīt. Bet privātīpašniekam laikam vienalga – nedara pats neko un neļauj arī tūristiem apskatīt.

Draudzes skolā no 1876. līdz 1891.gadam skolotājs, pārzinis un ērģelnieks bija Kristaps Šūberts, slavenā pianista Paula Šūberta tēvs.
Zaļās ev.lut.draudzes mācītājs Osvalds Roberts Klāsons, kurš draudzē kalpo no 1844.gada līdz savai nāves stundai 1867.gadā, atmiņās raksta: “Tā kā visā manā draudzē nav varēts nodibināt skolas, tad visas mācības ierobežojas ar mājmācību, pie kam, vairāki turīgi zemnieki savus bērnus sūta uz skolu Jelgavā vai citur. No visas sirds jāvēlas, ka augstākās instances piegrieztu vairāk vērības skolu lietai latviešu draudzēs, lai visi izdotie likumi, pavēles un rīkojumi nepaliktu, kā līdz šim, tikai uz papīra.”
Ne tikai mācītājs Klāsons, bet jau pirms viņa citi Zaļās ev.lut. draudzes mācītāji pūlējušies, lai draudzes bērniem būtu skola. Tā mācītājs Johans Kristians Panteniuss (1793.- 1826.), cerībā, ka draudze drīz dabūs skolu, ir savā mājā pieņēmis un četrus gadus bez atlīdzības mācījis kādu jaunekli – ķestera Mārtiņa Būmaņa dēlu Mārtiņu, lai būtu jau sagatavots pirmais draudzes skolotājs. Diemžēl, šīs cerības nav piepildījušās, jo šis jauneklis mirst ar nervu drudzi 1819.gadā 26 gadu vecumā.
1840.gadā pastāv kāda Zaļās baznīcas ērģeļnieka Bēra privātskola, bet tās telpas mazas un tur nevar uzņemt visus bērnus. 1852.gadā draudzē ir jau trīs skolas – privātmājās vai to piebūvēs, kur bērnus apmāca nemācīti skolotāji, kas prot lasīt. Īstu skolu draudze dabū tikai 1862.gada 11. novembrī. Tajā mācās 110 skolēni, visus 300 nevar uzņemt, jo nepietiek vietas.
Zaļenieku pagasta skolas ēku sāk būvēt 1879.gadā. To iesvēta 1881.gada 2. novembrī. Būve pagastam izmaksā 1900 rubļus. Būvkoks un sešas pūrvietas zemes par velti piešķir Zaļās muižas pārvaldnieks grāfs Teodors fon Medems.

Adrese: Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki