16.01.20

Vīnšeņķu muiža (Vīnšeņķes muiža, Weinschenken)


                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1934.gada “Zemes ierīcības vēstnesī” pieminēts, ka “No 1934. g. 16. maija (prot. Nr. 4176, p. 9) piešķirt: Tukuma apr. Struteles pag. Vinšenku muižu Zade Pēterim.”

Adrese: Jaunpils novads, Viesātu pagasts