12.01.20

Nurmuižas baznīca (Nurmes baznīca, Laucienes baznīca)

                                                            (2018.gada foto)

Baznīcas pamatlicējs ir Nurmuižas īpašnieks Georgs fon Firkss, kurš, būdams Oktes un Šķēdes īpašnieks, 1566.gadā nopirka arī Nurmuižu, līdz ar to uzsākdams Firksu dzimtas valdīšanu šajā kadreizējā ordeņa īpašumā. Firksu ģimene Nurmužā dzīvo līdz pat agrārreformai, vienlaicīgi arī turpinādama rūpēties par baznīcas labklājību, kā to savā testamentā bija novēlējis pirmais Nurmuižas Firks. Drīz pēc muižas iegūšanas īpašumā un pakļaujoties Kurzemes un Zemgales hercoga Gotharda Ketlera rīkojumam par baznīcu atjaunošanu un celšanu hercogistes teritorijā, viņš uzsāka būvēt baznīcu. Ir ziņas, ka 1594.gadā tā bijusi uzcelta. 1599.gadā šīs baznīcas tornim Georgs dāvājis divus zvanus, kas minēti vēl 1887.gada baznīcas aprakstā. Tiesa gan, viens no tiem 1803.gadā pēc Kārļa Levina Firksa pasūtījuma parliets no jauna.
Par to, kāda izskatījās šī 16.gadsimta beigās celtā baznīca, mums ziņu nav. Tomēr ir skaidrs, ka tā jau sākotnēji iecerēta kā dzimtas apbedījumu vieta, jo kad 1600.gadā Georgs Firks pameta šo pasauli, viņa mirstīgās atliekas guldīja zem apsīdas izbuvētā velvē, bet altāra priekšā tika novietota grezna akmenī kalta kapa plāksne, veltīta Georga un viņa sievas Annas (dzimušas Rozenas) piemiņai, tā veidota manierisma formās un ir viens no izcilākajiem akmens tēlniecības pieminekļiem Latvijā. Mirusās personas te attēlotas pilnā augumā guļus uz muguras ar uz krūtīm sakrustotām rokām. Vīrietis tērpts bruņās, bruņucepure atrodas viņam pie kajām. Sieviete ģērbta, garā, vertikālām, ornamentētām joslām dekorētā tērpā. Abiem krokotas apkakles. Plāksni pa perimetru ietver teksta josla un dzimtu ģērboņi medaljonos. Starp figūru galvām mākoņu vālu ietvērumā redzama Kristus — Pasaules Valdnieka pusfigūra. Kaut arī plāksnes cilnis samērā zems, tomēr tā izpildījums pietiekami rūpīgs, pat smalks. Personu sejas vaibstiem piemīt individuālas pazīmes, par ko liecina tas, ka stilistiski un kompozicionāli analogajā plaksnē, kas atrodas otrpus altārim un tiek uzskatīta par Marka fon dem Berges un viņa sievas Elizabetes, dzimušas Tīzenhauzenas (Georga vecākā dēla sievas vecāku) apbedījuma zīmi, personāžu sejas vaibsti ir pilnīgi atšķirīgi no Firksu plāksnē redzamajiem.
1620.gadā Kristofors Firkss licis izgatavot akmens plāksni sava tēva piemiņai — taisnstūra laukumu ar slavinošo tekstu ietver raibi izkrāsots rolverka ornaments. Plāksne iemūrēta apsīdes sienā virs sakristejas durvīm un ir viens no retajiem manierisma laika akmens tēlniecības paraugiem Latvijas lauku baznīcās.
Blakus šai plāksnei atrodas vēl viens 17.gadsimta akmens tēlniecības paraugs – 1696.gada darinātā piemiņas plāksne baznīcas dibinātāja mazmazdēlam un lielo remontu iedvesmotājam Kristoforam Firksam. Tomēr abus šos pieminekļus šķir 75 gadi, un arī akmens tēlniecībā jau parādās cita stila — baroka — dekoratīvie paņēmieni. Teksta kartuša ir ne tikai ar noapaļotiem stūriem, bet arī izvelvēta uz āru un to ietver vijīgs, iespējams, ka sakotnēji zeltīts, akanta lapu ornaments.
Ar 1696.gadu datēta arī akmens plāksne no kādreizējās nabagu patversmes fasādes, kura patlaban glabājas baznīcā. Tās galvenais rotājums ir Firksu un Rēdernu gērboņi kuplos akanta lambrekenos un bieza lauru vītne, kas ietver gērboņus un vēstījumu par patversmes dibināšanu.
1673.- 1687.gados baznīcā norisinājās plaši celtniecības darbi, kuru rezultātā tapa tas arhitektoniskais un mākslinieciskais veidols, ko mēs šodien pazīstam kā Nurmes baznīcu.
Diezgan skumja un nolaista baznīca sagaidīja Atmodas sākumu un draudzes atgriešanos 1990.gadā. Sākās jauns posms Nurmes baznīcas dzīvē, kurā iesaistījās gan draudzes locekļi, gan seno patronu pēcteči. (no lauciene.lv)
1980.gadā iznākušajā grāmatas “Okupētās Latvijas dienas grāmata” 2.daļā autors Žanis Skudra raksta: “Nurmuižas baznīca celta 1594.gadā. Logu rūtis gandrīz visas izdauzītas, sienā ieaudzis diezgan liels bērzs; akmens valnis, kas segts ar dakstiņiem, vietām stipri bojāts. Baznīcas sienas mūrētas no laukakmeņiem. Pieminekļi ap baznīcu apdauzīti, apkārtne piemēslota. Baznīcas sudraba trauki izzagti, cinka šķirsti aizvesti uz Rundāles pili. “

Adrese: Laucienes pagasts, Lauciene