13.01.20

Lestenes mācītājmuiža                                       

                                                       (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                   (Lestenes mācītājs Kārlis Vatsons)


Celta 19.gadsimta 70-os gados pildrežģa tehnikā. Apmetās mācītājs Kārlis Vatsons, kurš bijis pirmās latviešu valodā iznākošās avīzes “Latviešu avīzes” izdevējs. Viņš bija Jelgavas akadēmiskās ģimnāzijas pasniedzēja dēls, izstudējis tieslietas Leipcigā un teoloģiju Getingenes uni­versitātē Vācijā, 1803. gadā atgriezās dzimtenē un 23 gadus no­strādāja nelielajā Lestenes draudzē, kopš 1813. gada – arī Strutelē. Mācītāja darbs bija tikai viena K. Vatsona dzīves puse. Līdztekus kalpošanai viņš rosīgi piedalījās vietējā sabiedriskajā dzīvē un kļuva par vienu no pirmajiem latviešu tautas draugiem. 1816. gadā iznāca K. Vatsona sastādītā “La­sāmā grāmata latviešu bērniem par labu sarakstīta”. Tas bija viņa pirmais vēl nedro­šais solis pamattautas kultūras laukā. Bet jau tajā, domājot par zemnieku brīvlaišanu Kurzemē, mācītājs rakstīja: “Ja zemniekiem brīvestība tiktu dota, tad visi taptu brīvi, gā­jēji un pirtnieki tāpat kā saimnieki.”

Adrese: Tukuma novads, Lestenes pagasts