25.01.20

Krišjāņa muiža (Krišjāņu muiža, Christianshof) Bērzes pagastā
                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 
Virkus muižas pusmuiža.

Adrese: Dobeles novads, Bērzes pagasts