06.12.19

Misas ūdensdzirnavas (Leijerta ūdensdzirnavas, Milles ūdensdzirnavas, Misas jaunās dzirnavas)
                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                             (nekrologs 1941.gada decembra "Tēvijā")

Šķiet, ka arī pirmajos padomju okupācijas gados dzirnavas vēl sauktas tās agrākā īpašnieka vārdā – par Leijerta dzirnavām, bet vēlāk - ap 1960-iem gadiem jau atrodams, ka tās sauc par Misas 2.ūdensdzirnavām  (Misas 1.ūdensdzirnavas bijušas tuvāk Dzelzāmuram, pie Brīvzemnieku mājām). 1961.gadā izdotā ceļvedī teikts, ka te esot Rīgas rajona rūpniecības kombināta Baldones ražošanas iecirkņa Misas 2.dzirnavas.
Šobrīd (2019.gadā) dzirnavu ēka bīstami saplaisājusi. Redzams, ka varbūt pirms dažiem gadiem kāds ēku gribējis atjaunot, bet tā tomēr stāv pamesta un pakļauta iznīcībai.

1926.gada presē aprakstīts notikums, kad kāds kalps apzadzis Leijerta kungu un aizmucis: “Zālītes pagasta Leijerta dzirnavu īpašnieks Andrejs Leijerts ziņojis policijai, ka viņa kalps Juris Maskals, kuru tas 8.martā izsūtījis uz pieņemšanas punktiem pēc vilnas un drēbēm,  nozudis. Noskaidrots, ka Maskals saņēmis vilnu un dažos punktos arī naudu priekš Leijerta, nebraucis vis mājās, bet sācis Vecmuižā uzdzīvot. Pēc tam Maskals par Leijerta naudu nopircis jaunu uzvalku, šņorzābakus, vīnu un šņabi. Kad saimnieka nauda bija nodzerta un izšķiesta, Maskals aizbraucis nezināmā virzienā. Zirga un aizjūga vērtība vien, neskaitot naudu, vilnu un citas mantas, ir apmēram 600 latu. Noziedzīgo kalpu meklē. Pielaiž varbūtību, ka tas aizbēdzis uz Lietavu.” (15.03.1928 “Latvis”)
 

Adrese: Baldones novads, Baldones lauku teritorija, Stūri