07.12.19

Griķu krogs Vangažos

                                               (1925.gada foto no izdevums "Nedēļa")

1925.gada “Nedēļa” raksta, ka “Griķu krogs piešķirts Lāčplēša ordeņa kavalierim, leitnantam Rapšam. 1921.gadā tas tika nodedzināts. Ar paša līdzekļiem pēdējais atjaunojis krogu un iebūvējis zāli ar skatuvi. Zālē telpas ap 500 personām. Ar šādu soli tiek lielā mērā veicināta vietējā sabiedriskā dzīve.
Par to raksta arī 1921.gada “Latvijas sargs”: “12. Jūlijā nodedzis Griķu krogs. Zaudējumi 300.000 rbļ. Uguns cēloņi nezināmi.”
Savukārt 1928.gada presē rakstīts: “Vangažu tautas nams, bij. „Griķu" krogā, pie Inčukalna stacijas, iesvētīts 20. novembrī 1927. gadā. Zālē 450 sēdvietas un 150 stāvvietas. Izmaksājis Ls 16.000, no kuriem Kult. Fonda pabalsts Ls 1000. Pie nama celšanas sevišķi nopelni pag. darbvedim Perlbaham.”

1980.gadā izdotajā grāmatas “Okupētās Latvijas dienas grāmata” 2.daļā autors raksta: “Pie Vangažu pagrieziena vairs nav Griķu krogus. Bijušie pamati ar zāli apauguši, un tikai zinātājs var sazīmēt, kur tie bijuši. Pēdējo reizi tiku to redzējis 1968.gada rudenī. Tā bija gara mūra ēka, ar plašām stadulām un šķindeļu jumtu. Toreiz uz tās bija 4 televīzijas antenas. Tātad vismaz 4 ģimenes tur dzīvoja.”

Adrese: Inčukalna pagasts, Griķi