10.12.19

Ārlavas baznīca un mācītājmuiža

                                                         (Fotografēts 2018.gadā)

Ziņas par Ārlavas draudzi ir senākas pat par Talsu draudzi. Senākās rakstiskās liecības par Ārlavas baznīcu pieminētas no 1383. gada. Koka baznīca celta 17. gadsimta otrajā pusē un 1728. gadā tā kopā ar mācītājmuižu vēl atrodas labā stāvoklī. Savukārt 1777. gada vizitācijas protokolā norādīts, ka visa baznīca un jumts atrodas sabrukušā stāvoklī. Apkārtējie muižu īpašnieki un patroni lemj par jaunas baznīcas celtniecību. Darbus pie mūra baznīcas beidz 1793. gadā. Pašreizējo neogotisko izskatu baznīca iegūst pēc 1862./ 63. gada pārbūves.
Īpaša vērtība ir baznīcas interjera detaļām. Pie kultūrvēsturiskiem pieminekļiem pieskaitāma kancele, A. Martina darinātās ērģeles, ērģeļu luktas un altāris. Savā laikā Ārlavas baznīcā atradusies J. Rētermana gleznota altāra glezna. 1908.gadā to aizveda uz Drēzdeni restaurēt, bet vietā tika atsūtīta kopija.  Savulaik Ārlavas mācītāja pārziņā atradusies arī zviedru apdzīvotā Roņu sala ar trim kapelām. Ārlavas draudzei bija filiāles Valdemārpilī un Rojā, kas 20.gadsimta  trīsdesmitajos gados kļuvušas pastāvīgas draudzes. Ārlavas baznīca ir lielākā lauku baznīca Talsu novadā. Ārlavas baznīcā ir kristīts Krišjānis Valdemārs. 
1746. gadā mācītājmuižas ēka atradās sabrukušā stāvoklī, bet divus gadus vēlāk tika noslēgts līgums par jaunas mācītājmuižas kungu mājas celtniecību. 1777. gadā mācītājmuižā atradās dzīvojamā māja, kas celta no koka ar salmu un lubiņu jumtu, vairākām istabām un krāsnīm ar melniem podiņiem, samērā labā stāvoklī, ērberģis, zirgu stallis un ratnīca, lopu kūts, rija un klēts sabrukušā stāvoklī. 19. gadsimta pirmajā pusē celta jauna mācītājmuiža, kurai līdz mūsdienām nav bijis lemts saglabāties. Ārlavas mācītājmuižā dzīvojuši mācītāji Frīdrihs Gustavs Mačevskis (1786-1813) un Kārlis Frīdrihs Jēkabs Hūgenbergers (1814-1851).

1980.gadā izdotās grāmatas “Okupētās Latvijas dienas grāmata” 2.daļā  autors par Ārlavas baznīcu raksta: “Svētdiena, bet te kapos un pie baznīcas viss kā izmiris - neviena cilvēka. Baznīcai logi izsisti un iekšpusē līdz pusei aizklāti dēļiem. Uz palodzēm un zemē pie baznīcas sienas mētājas ķieģeļu gabali un akmeņi, ar ko logi izdauzīti. Arī mācītājmāja un saimniecības ēkas - garas akmens celtnes sarkanu dakstiņu jumtiem, pa pusei sabrukušas. Te viss izskatās kā pēc kara. “
1999.gada “Literatūra un māksla Latvijā” raksta: “Ap 1845. gadu Talsu rajona Ārlavas baznīcā ērģeles būvēja viens no 19. gadsimta izcilākajiem ērģeļbūvētājiem Latvijā Augusts Martins. Vēlāk meistars instrumentu papildinājis. Līdz ar to tas ir unikāls gadījums, kad uzskatāmi var redzēt, kā gadu desmitu laikā mainījies viena meistara darba stils. Tagad Ārlavas ērģeles ir viens no vislabāk saglabātajiem A. Martina maza izmēra instrumentiem un vismazākais viņa divmanuāļu instruments. Gadu gaitā, arī cilvēku neprasmes un vienaldzības dēļ, pamazām baznīcas sirds apklususi. Staltais un skaistais Ārlavas dievnams, kas reiz bija kultūras centrs četru apkārtējo pagastu ļaudīm, ir zaudējis agrāko nozīmību. Baznīcas draudze, kurā galvenokārt ir apkārtējie vecākās paaudzes cilvēki, vientuļie un pensionāri, spējuši ziedojumu lādītē baznīcas ērģeļu remontam sakrāt tikai pieticīgu summu. Draudzes vecākā Melānija Jansone, kas arī ir pensionāre un uz dievnamu mēro vairāk nekā trīs kilometru ceļu no savas lauku sētas, atzīst, ka baznīcas labad ne viņa, ne viņas atsaucīgie palīgi nežēlo ne laiku, ne pensijas skopos latus, bet nepieciešamie remontdarbi dievnamā prasa arvien vairāk  un lielākus līdzekļus. Pateicoties ērģelnieces Lias Štrodahas uzņēmībai, septembra pēdējās dienās sākts vērtīgā instrumenta remonts. Gandrīz gadu viņa izstrādāja projektu Kultūrkapitāla fondam un saņēma atbalstu.  Nedaudz palīdzēja arī vietējā, Valdemārpils pilsētas, pašvaldība.  Piešķirtie tūkstoši  liekas milzu nauda, bet par tiem būs iespējams vienīgi izremontēt instrumentu, atdodot tam agrāko skanīgumu. Pilnīgs restaurācijas darbs prasītu vēl tūkstošus. Vienkāršākais mērķis ir atjaunot ērģeles, bet darbam ir tālejošāks uzdevums - jāatdzimst senajam kultūras centram. Baznīcā varētu rīkot visdažādākos ērģeļmūzikas koncertus, ar šo instrumentu ērģeļspēli apgūtu mūzikas skolas audzēkņi. Remontdarbiem Lia un draudze izvēlējās Ugāles ērģeļbūvētāja Jāņa Kalniņa piedāvāto programmu. Viņš kopā ar saviem zeļļiem brāļiem Kalāčiem to izpildīs triju mēnešu laikā. Ziemassvētkos pirmatnējā krāšņumā jāgavilē visām senā, lieliskā instrumenta stabulēm. Tā ir norunāts, un tik daudziem tā ir cerība uz gaišumu savā ikdienā. Lia saka, viņai kā mūziķei neierastais milzu darbs neesot papildus nasta, bet vispirms misija un pienākums pret vecvecākiem, kuri bijuši kārtīgi saimnieki tepat Ārlavas Miežu mājās, un tagad atdusas vecajā kapsētā pie baznīcas sānu sienas, un pret savu dzimtu, kura klausījusies Dieva vārdu tās augstajās, ļoti skanī gajās sienās.”

Adrese:  Talsu novads, Ārlavas pagasts