01.11.19

Beķermuižas Gravu ūdensdzirnavas (Pūres vecās dzirnavas, Vecsudmalas)

                                                         (Google foto, 2011.gads)

Ir saglabājies Gravu dzirnavu dīķis un dzirnavu pamati ar aizsprostu un mūriem. Netālu Pūres kalniņā darbojušās arī vējdzirnavas. (“Lejup pa Abavu”) 
Īpašnieks 1930-os gados P.Grindulis.

Adrese: Tukuma novads, Pūres pagasts, Gravas