06.11.19

Baronu Hanenfeldu (Hanenfeldt) dzimtas kaps Suntažu kapos


                                           (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 Suntažu muižas īpašnieki.

Adrese: Ogres novads, Suntažu pagasts, Suntaži