15.10.19

Provodņiks

                                                                (Foto no interneta)


                                            (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                                    (Fotografēts 2022.gadā, V.S. foto)


Viens no jaunākajiem Sarkandaugavas uzņēmumiem, bet, varbūt pats slavenākais, ir krievu - franču kopuzņēmums "Provodņiks". "Provodņiks" tika dibināts 1888. gadā un nodarbojās ar gumijas izstrādājumu ražošanu. Lai arī "Provodņiku" nevar uzskatīt par vecāko gumijas industrijas uzņēmumu Rīgā, to var dēvēt par visnozīmīgāko gumijas fabriku. Jau 1889. gadā saražoto preču klāsts bija visai plašs, sākot ar gumiju ķirurģijai, cieto gumiju un linoleju. "Provodņikā" bija pat speciāls galošu cehs.

1889. gada rudenī nodega galošu cehs un rūpnīca apturēja savu darbību, to atsākot pēc gada. Laiks no 1892. - 1900. gadam bija krīzes posms uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē. Augšupeja uzņēmumā sākās 1900. gadā, kad uzlabojās visi ražošanas un finansiālie rādītāji. Ja 1888. gadā ražošanas platība aizņēma 13700 kv. metrus, tad 1906. gadā tie jau bija 46000 kv.metri. Arī uzņēmuma pamatkapitāls tika palielināts no 700000 rubļu 1888. gadā līdz 7 miljoniem rubļu 1907. gadā un tika arī izveidots 6 miljonu liels rezerves kapitāls. Gada apgrozījums 1910. gadā bija 21 miljons rubļu. Strādājošo skaits sasniedza 6000 cilvēku. Fabrikas izaugsmi līdz 1. pasaules karam apliecina galošu ražošanas pieaugums no 500 pāriem dienā 1889. gadā līdz 35000 pāriem dienā 1910. gadā.
Pēc 1. pasaules kara, tāpat kā visi Sarkandaugavas rūpniecības uzņēmumi, "Provodņiks" darbu neturpināja, jo visas iekārtas tika aizvestas uz Krieviju. 1946. gadā jau bijušās rūpnīcas “Provodņiks" teritorijā dibināja Rīgas elektromašīnu rūpnīcu (RER).
1926.gada “Latvijas kareivis” raksta: “Agrākā „Provodņika" gumijas fabrika sāk atkal atdzīvoties. Tur patlaban darbojas divi rūpniecības uzņēmumi un trešo arī ierīko. Kastu fabrika, kuras īpašnieki ir pa daļai agrākie “Provodņika" akcionāri un pa daļai Šveices kapitālisti, pēdējāa laikā stipri paplašināta. Tā sāka darboties tikai dažus mēnešus atpakaļ ar 80 strādniekiem , bet tagad šis skaits pieaudzis uz 150. Uzņēmumā jau ieguldīti ap 28 miljoni Latv. rbļ. Kastu dēlīšus ražo vienīgi eksportam uz ārzemēm. Fabrika nodrošināta ar lielākiem pasūtījumiem. Bez tam „Provodņika" fabrikas telpās sāka nesen darboties Šmita diegu spoļu fabrika, kuru arī patlaban paplašina, un drīzumā sāks strādāt jauna linu apstrādāšanas fabrika. Šī fabrika apstrādās SSSR linus nosūtīšanai uz ārzemēm.”

No Herviga un Peitāna linu džutas vērpšanas fabrikas īpašnieka Alfrēda Hertviga pēcnācējiem uzzināju, ka Provodņiku izlolojis un uzcēlis Alfrēda brālis Arnolds un pats arī bijis fabrikas ģenerāldirektors.
 
Bet mūsdienās šī unikālā un, iespējams, garākā celtne Rīgā stāv tukša, pamesta, drūpoša, ieaugusi tādos krūmājos, ka to no ielas pat grūti redzēt un nofotografēt. Kaut vidi Rīgas Dome būtu sakopusi ap šo unikālo celtni!

Adrese: Rīga, Sarkandaugava