08.10.19

Pētermuiža (Peterhof) Valles pagastā

                                                         (Pie Sauliešu mājām, fotografēts 2011.gadā)
                                             (Fotografēts 2000.gadā, Aijas Zaļaiskalnes foto)
                                                 

Kroņa muiža. Tagadējo “Plūdoņu” teritorija. Tagad palicis tikai skurstenis. Pēc muižas likvidācijas muižas ēka (koka vienstāvu ēka) piešķirta Kārlim Brūveram un 20.gadsimta beigās tā nodeg. Tagadējie “Saulieši” – kalpu māja. (A.Zaļaiskalne “Valles pagasts”, 2002)Adrese:  Vecumnieku novads, Valles pagasts, Pētermuiža