13.10.19

Kārklu muiža (Karkeln) Valles pagastā


                                         (Fotografēs 2019.gadā, Aijas Zaļaiskalnes foto)

Muiža aizņēmusi 109 hektārus kroņa zemes un 15 lauku mājas. Mūsdienās apskatāma tikai tukša vieta.
19.gadsimta sākumā Kārklu muižu, tāpat kā Pētermuižu, pārvaldīja Fridrihs Hārmans, gadsimta vidū to rentējuši Teodors Baubuls un Teodors Vīde. Muižā dzīvojuši un strādājuši dzejnieka Raiņa senči no mātes puses. Raiņa vecmāmiņa Trīne ir Kārklu pagasta Langes dzimtas atvase. Viņas tēvs Miķelis Lange ir Kārklu muižas vagars. Langes it kā cēlušies no zviedriem. Raiņa māte Dārta Pliekšāne ir viena no Trīnes pieciem bērniem. Dzīvojuši “Langes” mājās. 
Netālu bijusi arī Klāsenes (Klassen) pusmuiža, no kuras vairs nav saglabājusies neviena ēka, pēdējā nojaukta ap 1985.gadu. (informācija no A.Zaļaiskalne "Valles pagasts", 2002).Adrese: Vecumnieku novads, Valles pagasts