02.10.19

Budbergas muiža (Budberģes muiža, Panemūnes muiža, Budberg, Murowany Poniemun)

                                       (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                            (Muižas pils senāk)

Muiža jau kopš 18.gadsimta piederējusi Budbergu dzimtai. Muižas kungu māja bija celta 19.gadsimta sākumā pompozā klasicisma stilā. Ēkas apsekojums glabājas Rundāles pils muzeja arhīvā.  Muižas kompleksā bijušas vismaz 22 ēkas – staļļi, kūtis, siernīca, pārvaldnieka māja u.c. Otrā pasaules kara laikā Budbergas pili sabombardēja. Pēckara gados neizmantoto ēku pamazām nojauca vietējie iedzīvotāji. Vēl 1983.gadā no pils bija saglabājies viens rizalīts un pamati, uz kuriem vēlāk uzcelta administratīvā ēka. Gar upi plešas muižas parks.

“Zemgales balss” 1937.gada septembrī raksta: “Rosīgais Paņemunes pagasts, kurš atrodas pie Lietuvas robežas un nesen atskatījās uz 15 gadu patstāvēšanu, bijušajā Budbergas muižas pilī izbūvējis telpas pašvaldības kancelejas vajadzībām un publiskiem sarīkojumiem. Izbūvētā un izdaiļotā ēka nosaukta par Vienības pili un tanī patvērumu atrod visas pagasta organizācijas. Pie nama izbūves un pagasta sabiedriskās dzīves veicināšanas lieli nopelni ir enerģiskajam pagasta vecākajam Beinertam. Pils izdaiļošanai pagasta iedzīvotāji un organizācijas ir ziedojušas prāvas naudas summas.”


Adrese: Bauskas novads, Brunavas pagasts, Budberga