02.10.19

Budbergas muiža (Budberģes muiža, Panemūnes muiža, Budberg, Murowany Poniemun)

                                       (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

“Zemgales balss” 1937.gada septembrī raksta: “Rosīgais Paņemunes pagasts, kurš atrodas pie Lietuvas robežas un nesen atskatījās uz 15 gadu patstāvēšanu, bijušajā Budbergas muižas pilī izbūvējis telpas pašvaldības kancelejas vajadzībām un publiskiem sarīkojumiem. Izbūvētā un izdaiļotā ēka nosaukta par Vienības pili un tanī patvērumu atrod visas pagasta organizācijas. Pie nama izbūves un pagasta sabiedriskās dzīves veicināšanas lieli nopelni ir enerģiskajam pagasta vecākajam Beinertam. Pils izdaiļošanai pagasta iedzīvotāji un organizācijas ir ziedojušas prāvas naudas summas.”

Budbergas muižas pils bija celta 19.gadsimta sākumā pompozā klasicisma stilā. Ēkas apsekojums glabājas Rundāles pils muzeja arhīvā. Otrā pasaules kara laikā Budbergas pili sabombardēja. Pēckara gados neizmantoto ēku pamazām nojauca vietējie iedzīvotāji. Vēl 1983.gadā no pils bijas saglabājies viens rizalīts un pamati uz kuriem vēlāk uzcelta administratīvā ēka. Gar upi plešas muižas parks. 

Adrese: Bauskas novads, Brunavas pagasts, Budberga