24.10.19

Bramberģes sadraudzības biedrības " Līgo" nams Glūdā


                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tas uzcelts uz Piķa kroga pamatiem 30-to gadu vidū ar skatuvi, skatītāju zāli un palīgtelpām. Tur sadzīvoja gan Sadraudzības biedrība, gan aizsargu organizācija. Sarīkojumi bija bieži un vienmēr ļoti labi apmeklēti. Kaut kad ēkai radās arī ne visai izskatīga un pieskaņota piebūve. Kādu laiku ēka netika izmantota un bija pakļauta demolēšanai. 2008.gadā Glūdas pagasts ēku renovēja un izveidoja to par dzīvokļu ēku. Tikai nav saprotams, kāpēc zz.lv 2008.gadā, rakstot par šīs ēkas renovāciju, saka, ka ēka ir ilgus gadus stāvējusi kā nepabeigta jaunbūve. Tās ir pilnīgas muļķības. Ēka uzcelta 1934.gadā kā Bramberģes biedrības nams, vēlāk kļuva par Bramberģes sadraudzības biedrības “ Līgo” namu. Par to raksta arī 1934.gada 2.decembra “ Latvijas kareivis”: “Bramberģes sadraudzīgā biedrība «Līgo», kas ir vecākā biedrība Latvijā, vakar pie Glūdas stacijas iesvētīja un atklāja savu jauno biedrības namu. Svinības bija pulcējušas ap 400 apmeklētāju. Kā valdības pārstāvis svinībās ieradās zemkopības ministrs Kauliņš. Pie ieejas biedrības namā ministru apsveica biedrības priekšnieks Rūtens, bet koris nodziedāja «Lai līgo lepna dziesma». Pēc akta biedrības priekšnieks lūdza zemkopības ministru namu nodot sabiedrības lietošanā. Zemkopības ministris Kauliņš savā runā uzsvēra, ka lielu lomu mūsu valsts izveidošanā spēlējusi sabiedrības pašdarbība. «Man liels prieks,» turpināja ministrs, «apsveikt sadraudzīgo biedrību valdības vārdā, jo tā ir visvecākā latviešu biedrība un tai lieli panākumi līdzšinējā darbā. Paliksim arī turpmāk pie mūsu agrākās pārliecības, ka ne ar raizēšanos, mazdūšību un atsacīšanos no cīņas mēs ko panāksim, bet gan darba darītāji un galā izvedēji būsim tad, ja cieši apņemsimies iet pa nosprausto ceļu. Tad mēs droši varēsim skatīties viens otram acīs, kad mūsu ticībai, paļāvībai, darbam un rosmei būs bijuši panākumi.» Pēc tam ministrs valdības vārdā pasludināja jauno namu par atklātu. Klātesošie nodziedāja valsts himnu. Pārskatu par biedrības darbību sniedza valdes loceklis Veisbergs. Tad nolasīja ministru prezidenta K. Ulmaņa apsveikumu, pēc kam klātesošie nodziedāja «Lai līgo lepna dziesma».” 


Adrese:  Jelgavas novads, Glūdas pagasts, "Līgotnes"