05.10.19

Bārbeles baznīca un kapliča
                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Bārbeles baznīcai apkārt atrodas Bārbeles kapi, bet kapu vienā malā redzamas senas kapličas drupas, uz kurām atrodas plāksne, ka tas ir arhitektūras piemineklis.
“Bārbeles ev.-lut. draudze gatavojas savas baznīcas 150 gadu pastāvēšanas svētkiem. Vēsture stāsta, ka uz Kurzemes-Zemgales lielkunga Gotharda Ketlera pavēli Bārbelē celta pirmā baznīca jau 1567. gadā. Bet kā visas pirmās baznīcas tā bijusi koka un ātri nolietojusies. 1716. gadā viņa atjaunota, bet arī no koka. Pirmās baznīcas atrašanās vieta nav zināma un domā, ka tā bijusi citā vietā. Tagadējā mūra baznīca celta 1789. gadā. Līdzekļus devis pēdējais Kurzemes hercogs Pēteris Bīrons. Šis dievnams pastāv jau 150 gadus. Sākumā baznīca bijusi bez torņa. Tas piebūvēts 1882.—83. gadā. No torņa atklājas skaists skats uz visu apkārtni. Pēdējos gados dievnams vēl vairākkārt uzposts un izdaiļots. Bārbeles draudzi vada Vecsaules dr. mācītājs Haralds Ulmanis. Draudzei 950 locekļu. Bārbeles draudze ietilpst Bauskas prāvesta iecirknī, ko savukārt vada Jelgavas prāvests J. Reinhards.” (Zemgales balss, 07.08.1939)

Adrese: Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts, Bārbele