22.09.19

Vīgriezes muiža (Vīgriežu muiža, Wigredsen)

                                                (Fotografēts 2012.gadā, Google foto)

                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
Redzamas dažas pārbūvētas mājas un drupas.

Adrese: Talsu novads, Laidzes pagasts, Vīgrieze